کشتی گیران کردستانی به اردوی خدمه سراسری کشتی آزاد دعوت شدند – خبرگزاری مهر، اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان{کسی که} مداحی می تدریجی جولای در او اظهار داشت برو وی به خبرنگار مهر اظهار داشت: مرحله دوم اردوی کنار هم قرار دادن سازی خدمه سراسری کشتی فرنگی کودکان اطمینان حاصل شود که آمادگی مراقبت از مسابقات بین در سراسر جهان کرمان اجتناب کرده اند ۲۷ فروردین به همان اندازه ۷ اردیبهشت میزبان جهان است.

او اضافه کرد: «محمد ممبین عظیمی «کشتی گیر خوب کرد در وزن ۹۲ کیلوگرم به این مرحله اجتناب کرده اند اردو دعوت شد.

جولای وی خاطرنشان کرد: ۳۵ کشتی گیر آزاد به مرحله دوم اردوی سراسری راه یافتند محافظت گروه سنی کودکان ملت نامیده شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها تمرینات شخصی را زیر تذکر “کافه محسن” سرپرست فنی این خدمه برگزار خواهند کرد.