کلسیم که به طور طبیعی در غذاهایی مانند کلم بروکلی وجود دارد-آیا این مورد به خصوص با مکمل های غذایی (مانند کربنات ها ، سیترات) ارتباط دارد؟ : تغذیه


در جستجوی این پاسخ ، به نظر نمی رسد بفهمم که کلسیم موجود در غذاهایی مانند کلم بروکلی با مکمل های کلسیم مانند کربنات کلسیم یا کلسیم سیترات تفاوت دارد. من بیشتر به این موضوع علاقه دارم که آیا بدن از طریق غذا بهتر جذب بدن می شود و آیا مزایای خنثی سازی اسید در اشکال طبیعی مانند کربنات کلسیم (به عنوان مثال تومورها) اتفاق می افتد.

متشکرم.

دیدگاهتان را بنویسید