کمبود اعتبار و زندگی ما گرفتار جملات تکراری است


کمبود اعتبار و زندگی ما گرفتار جملات تکراری است

خبر دادن گلو چند روزی هست که پاکش کردم. نوشتن در مورد سیل برای من سخت ترین کار دنیا شده است، به خصوص اکنون که سیل در اخبار بیشتر از همیشه است.

این تصویر آخرین اسلاید پاورپوینت پایان نامه ارشد من بود. زمستان ۲۰۱۸. سه فصل از سیل لرستان گذشته بود اما تصویر سیل همچنان در ذهنم زنده و دردناک بود.

خوب یادم می آید روزی که به این اسلاید رفتم و چند جمله اول را خواندم. نتونستم ادامه بدم و بعد از چند نفس عمیق بی تاثیر و عذرخواهی از اساتید و حضار به اسلاید پایانی رسیدم.

کمبود اعتبار و زندگی ما گرفتار جملات تکراری است
کمبود اعتبار و زندگی ما گرفتار جملات تکراری است

آنقدر احساساتی شده بودم که اگر روز امنیت من نبود، اگر لبخندهای دکتر هانیکی و دکتر فرکانی در مقابلم نبود، به گوشه اتاق نگهبانی میدان رفتم و گریه کردم.

اما آن روز تمام اشک هایم از امید دکتر خانیکی و صحبت های پدرم سرازیر شد و به جای نوحه سرایی با لبخند و تصویری یادگاری ماجرای سیل روز دفاع را فراموش کردم.

اما حالا که سال ها از آن روز می گذرد، یادآوری چشمان سیل زده ها، لحن مضطرب صدایشان و تصور وسعت درماندگی و سرگردانی آنها، دلخراش است.

من نسبت به هرگونه خبر از اقدامات و خدمات امدادی حساس هستم و معتقدم که حتی این اقدامات نیز جان سیل زدگان را احیا نخواهد کرد. مثل سر سوزن.

سرپناه موقت، غذا و در بهترین حالت مراقبت های پزشکی همه چیز خلاصه می شود، اما پس از مدتی خبر خاموش می شود و آن مردم با بقایای زندگی می مانند.

با لاشه های بی جان انبوهی از خاطرات مدفون در زمین وجود دارد، تصاویری از مردم که در یک لحظه گم شده اند.

پتو، کنسرو و خوراکی برای رفع دلتنگی آنها وجود ندارد و چادر نمور امداد دیگر جای امنی برای گریه نیست.

سیل مانند سیلی هولناکی روی صورتش نشسته و لکه قرمز فعلا باقی خواهد ماند.

دیروز در حالی که مشغول تماشای گزارشی از شبکه خبر بودم، صحبت های یکی از مسئولان آبخیزداری مرا به مصاحبه های فشرده لرستان با مسئولانی که به شدت گرفتار سیل و بحران بودند، بازگرداند.

جملات همه آشنا و تکراری بود. مجدداً، کل عنوان جمله، کمبود اعتبار و مدیریت آبخیزداری را نادیده می گیرد.

خشکسالی چندین ساله بودجه لرستان را به یک سوم کاهش داده است و سیل سال ۱۳۹۷ نیز به دلیل بی توجهی عوارض خود را به همراه داشته است که با یکی از مدیران آبخیزداری لرستان صحبت کردم. مدیریت حوضه آب

دیروز همین جمله را شنیدم. این بار در حوزه آبخیزداری سراسر ایران و پس از مدتی مجری شبکه خبر از ما بینندگان تشکر کرد که تا آن ساعت از شب وقت گرانبهای خود را صرف تماشای این گزارش کرده ایم.

حق با او بود. او هم تشکر کرد. ما باید بیشتر سپاسگزار باشیم!

بررسی تحقیق؛ نمونه ای از سیل ۲۰۱۸ لرستان

انتهای پیام

نویسنده: انوشه میرمجلسی

نگرانی ایرانی ها چیست؟
اینجا دیدن