کمپ های عفاف و حجاب در ایستگاه های مترو تهران قرار دارند
شرکت بهره برداری راه آهن تهران و حومه: به منظور تشویق بانوان به حجاب اسلامی در سطح شهر به ویژه در اماکن عمومی مانند مترو و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در بین جوانان، اردوی بانوان «ایستگاه عشق» در مترو پنج برگزار شد. ایستگاه های تهران ایجاد می شود.