گام های خارق العاده برای ترسیم بهترین هواپیماهای مسافربری جهان (فیلم)


رنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید طراحی بدنه هواپیمای مسافربری مهمترین سود اجتناب کرده اند همه است. تکنولوژی اخیر بیش اجتناب کرده اند آنچه کدام ممکن است به نظر می رسد مانند است به این موضوع ملاحظه کرده است. جذاب است بدانید کدام ممکن است جدا از موتور سیکلت قادر مطلق را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر از دستگاه، رنگ منصفانه هواپیما هر دو سایر اتومبیل غول پیکر نیز ممکن است بر کار کردن ناخوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشترک آن تأثیر بگذارد. {در این} ویدیو یاد می گیریم کدام ممکن است چگونه بهترین هواپیمای جهان را ترسیم کنیم.

به آموزش داده شده است کامبریس، این به تصویر کشیدن در افزایش عمر، امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار کردن هواپیما فوق العاده کارآمد است. رنگ صحیح هواپیما از دوام هوای هواپیما را کاهش می دهد، با این حال خواه یا نه چرا اجتناب کرده اند بین این همه رنگ، هواپیماها اصولاً سفید هستند؟

تماشای پربازدیدترین ویدیوها:

پاسخ اینجا است کدام ممکن است رنگ سفید بیش اجتناب کرده اند هر رنگ عکس آفتاب خورشید را نمایش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل گرمای هیکل را کاهش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب های ناشی اجتناب کرده اند آفتاب خورشید را کاهش می دهد. این اتفاق ۹ تنها در خارج اجتناب کرده اند بدنه، اما علاوه بر این در موجود در هواپیما نیز رخ می دهد. در متنوع اجتناب کرده اند هواپیماها، منصفانه لایه فوق العاده نازک رنگ همراه خود استفاده اجتناب کرده اند منصفانه نازل فشار بالا روی بدنه بدنه اسپری تبدیل می شود. برخی اجتناب کرده اند نیمه ها همراه خود منصفانه لایه نازک اجتناب کرده اند چرخ دنده کاغذ مربوط به پوشانده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند پاشیدن لایه های رنگ، کاغذ برداشته تبدیل می شود به همان اندازه به تقاضا سازنده طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رنگ آمیزی شود.

برای ورود سریعتر: