گزارشگران ویژه حقوق اقتصادی دولت ها


به گزارش خبرگزاری فارس، کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل دیوان جمهوری اسلامی ایران و دبیر ستاد حقوق بشر در پنجاه و یکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دیدار کردند. مصاحبه با سعد الفرج، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حق توسعه، در ژنو.

غریب آبادی در این دیدار ضمن تاکید بر اهمیت احقاق حق توسعه در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته، حمایت همه جانبه از رسالت جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد.

وی در خصوص اجرای حق توسعه گفت: همکاری بین المللی، همبستگی جهانی و مسئولیت جمعی برای تضمین اجرای حق توسعه مورد نیاز است.

دبیر ستاد حقوق بشر افزود: انتظار داریم همه گزارشگران موضوعی ویژه به ویژه گزارشگران حقوق اقتصادی از دولت ها بخواهند که موانع و چالش های تحقق حق توسعه به ویژه اقدامات قهری یکجانبه را برطرف کنند. اقدامات قهری یکجانبه ناقض حقوق بشر کشورهاست. این اقدامات هزینه های توسعه را برای دولت ها افزایش می دهد و کشورها را از فرصت های برابر برای توسعه منطقه ای و بین المللی محروم می کند.

وی از گزارشگر ویژه درباره آسیب‌هایی که تحریم‌های یکجانبه بر حقوق بشر مردم ایران وارد می‌کند، به‌ویژه اینکه ممنوعیت صادرات نفت می‌تواند منابع اصلی درآمد و مالی کشور را محدود کند، سئوال کرد و سپس انتظار داشت. آیا کشور نباید برای حق توسعه و رفاه مردمش متضرر شود؟!

در پایان این دیدار دبیر ستاد حقوق بشر به تشریح فعالیت های ایران در راستای احقاق حق توسعه و همچنین گزارش سفر گزارشگر ویژه اقدامات قهری یکجانبه در جمهوری اسلامی ایران پرداخت. من از گزارشگر ویژه حق توسعه خواستم تا توجه بین المللی را به این مانع اساسی جلب کند.

گزارشگر ویژه در مورد حق توسعه همچنین معتقد است که تحریم های یکجانبه سوء استفاده از قدرت است و ممکن است اعمال حق توسعه را دشوار کند.

انتهای پیام/
این مقاله را در صفحه اول توصیه کنید