گفتن نتایج آزمون انتخاب کردن سال ۱۴۰۰




داوطلبان پذیرفته شده در مرحله آزمون تستی، روز جمعه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ در آزمون تشریحی نمایندگی خواهند کرد.