گفتگو همراه خود خانم رویا انرژی الکتریکی لامع مدیریت نمایندگی رویای جلبک پارس


به گزارش روزنامه خبری چِچیلاس، خانم رویا انرژی الکتریکی لامع مدیریت نمایندگی رویای جلبک پارس راه های موفقیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلندی هایی کدام ممکن است در زمینه شغلی شخصی داشته را در گفتگو همراه خود خبرنگار روزنامه خبری چچیلاس مطرح کرده است کدام ممکن است در یکپارچه، این مصاحبه را می توانید ملاحظه کنید.

۱- لطفا خودتون رو راه اندازی شد کنین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بگین کدام ممکن است در چه بخش ای مشغول به کار هستید؟

اینجانب رویا انرژی الکتریکی لامع، کارشناس کشاورزی – باغبانی، فارغ التحصیل اجتناب کرده اند دانشکده تهران

در بخش ساخت اسپیرولینا در استان گیلان، شهرستان رودسر، جهان علیکلایه ورزش می نماییم.

۲- تعدادی از ساله کدام ممکن است به این کار مشغول هستید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف ممکن است در ابتدای ورزش چی بوده؟

اجتناب کرده اند تابستان سال ۱۳۹۸
در کنار همراه خود گذراندن فاصله ای در جهاد آموزشی دانشکده فردوسی مشهد زیر تذکر خانم دکتر عامری آغاز به ساخت اسپیرولینا کردم کدام ممکن است اجتناب کرده اند بهار سال ۱۳۹۹ در درجه گلخانه ای ساخت اسپیرولینا در روستای علیکلایه اجتناب کرده اند قابلیت ها رودسر تحریک کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مدت ۹ ماه امتحان شده برای محلی سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه تنظیم کشت صحیح در جهان به انجام رسید.
هدف اجتناب کرده اند شبیه به ابتدا ساخت جلبک اسپیرولینا به صورت نیمه تجاری در درجه بزرگ {بوده است}.

۳- همراه خود چه میزان سرمایه اولین کار خودتون رو آغاز کردید؟

تقریبا همراه خود ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه اولین کار شخصی را آغاز کردم.

۴- خواه یا نه تخصص شکست در کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار خودتون رو داشتید؟ اگر پاسخ این است ممکن است مطمئنا هستش چطور یک بار دیگر آغاز کردید؟

مطمئنا صدها. در کل مدت ۹ ماه برای حضور در تنظیم کشت صحیح سازگار همراه خود جهان تعهد همراه خود شکست مواجه می شد.

۵- چه چیزی کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار ممکن است رو در استان هر دو ملت اجتناب کرده اند رقباتون متمایز کرده؟

آنچه کدام ممکن است نمایندگی رویای جلبک پارس را اجتناب کرده اند تولید دیگری رقبا متمایز می تنبل ساخت نیم تجاری در درجه بزرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید از گرفتن پتانسیل بالا در ساخت بزرگ تر ( هکتار) در ملت می باشد.

مصاحبه با خانم رویا لامع

۶- خواه یا نه کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار ممکن است هم اجتناب کرده اند ویروس کرونا شکسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید چطور مدیریت کردید؟

خیر؛ آغاز اساسی کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار ما در کنار همراه خود شیوع بیماری کرونا بود است چون اسپیرولینا باعث افزایش امنیت هیکل می گردد.

۷- خواه یا نه به همان اندازه به فعلی برای کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار خودتون فروش اینترنتی داشتید؟

مطمئنا در وب اجتماعی باسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید صفحه اینستا همراه خود برخورد rjp_spirulina_pars

۸- به تذکر ممکن است چرا در جاری حاضر فروش اینترنتی نیاز داره؟

{به دلیل} ناشناخته بودن این محصول فوق العاده ارزنده کدام ممکن است در دنیا به خاطر خوب ارزش غذایی همراه خود خاویار ارزیابی تبدیل می شود
را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثیر مستقیم آن برای بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش درجه سلامت گروه دارد، مورد نیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاتی به نظر می رسد مانند است.

۹-چطور همراه خود مجموعه چچیلاس شناخته شده از حداکثر؟

اجتناب کرده اند طریق یکی اجتناب کرده اند آشنایان همراه خود مکان چچیلاس شناخته شده شدم.

۱۰- چطور به این نتیجه رسیدید کدام ممکن است چچیلاس می تونه فضای مناسبی برای فروش کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار ممکن است باشه؟

نتیجه را واگذار به زمان خواهیم کرد. انشاء اله کدام ممکن است خریدار راضی ممکن است باشیم.