گل محمدی: جذب ما به طرز عجیبی متوقف شد/ صحبتی با من برای حضور در تیم ملی نشد/ هدایت تیم ملی باعث افتخار است.
ما از تعهدات مالی خود عقب هستیم. نمی خواهم در ابتدای فصل درباره مسائل مالی صحبت کنم. ما مشکلات زیادی داریم اما امیدواریم این مشکلات به زودی حل شود. وقتی برای اولین بار با درویش آشنا شد، قول داد که امسال مثل پارسال نخواهد بود. پارسال خیلی ناراحت بودیم، شاید دروغ باشد، اما ۸-۹ بار صحبت هایی درباره اعتصاب شد، البته رسانه ای شد.