گوشت قرمز باید سالم و مهم برای سلامتی ما باشد. انسانها سالهاست که گوشت می پزند: تغذیه


گوشت قرمز باید سالم و مهم برای سلامتی ما باشد. انسانها سالهاست که گوشت می پزند و این به رشد اولیه مغز ما کمک می کند تا خودآگاهی پیدا کنیم.

من نمی توانم بگویم که اگر تصمیم بگیریم فقط سبزیجات و میوه ها را برای کل بشریت بخوریم ، رشد یکسانی خواهیم داشت.

به سختی می توان تعادل واقعی غذاهای سالم گوشت قرمز را برای خوردن متعادل کرد.

پیشنهاد؟

دیدگاهتان را بنویسید