یک سوال در مورد چربیمن فصل 7 را به تنهایی تماشا می کنم و به نظر می رسد دسترسی به چربی یکی از محرک های اصلی است. حتی با 100 پوند گوشت سالم و صدا در جعبه چوب ، یک شرکت کننده در حمله به ماهیگیری به دلیل اینکه چربی را بسیار ارزشمند می دانست نزدیک به خودکشی حمله کرد.

در اوایل فصل ، همان شرکت کنندگان مواد میوه های وحشی را قرار دادند. بنابراین من فقط کنجکاو هستم که چرا انواع توت ها و گوشت بدون چربی کافی نیست؟ شاید او میوه کمتری از آنچه فکر می کردم دریافت کرد ، اما من دوست دارم بدن شما فقط در صورت دریافت کربوهیدرات به انرژی و چربی تبدیل کند.

ارائه شده توسط / u / Clacimus
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید