یک سیگنال رادیویی عجیب مانند ضربان قلب از فضا به زمین می آید
این تشخیص توسط آشکارساز CHIME در دسامبر ۲۰۱۹ انجام شد و دانشمندان بلافاصله متوجه شدند که با چیزی بسیار عجیب روبرو شده اند. دانیل میچیلی، اخترفیزیکدان مؤسسه اخترفیزیک و کیهان شناسی کاولی MIT می گوید: «این یک سیگنال بسیار غیرعادی بود. نه تنها بسیار طولانی بود، حدود سه ثانیه طول کشید، بلکه بسیار ظریف بود، و هر ثانیه یک افزایش شدید در تناوب – بنگ، بنگ، بنگ – مانند ضربان قلب منتشر می کرد. این اولین بار است که ما چنین سیگنال دوره ای را شناسایی می کنیم.