یک طوفان در سراسر جهان در حال آمدن است
نظم جهانی با افول چشمگیر تهدید می شود. این به دلیل جنبه‌های ژئوپلیتیک سنتی رقابت قدرت‌های بزرگ، جاه‌طلبی‌های امپریالیستی، و درگیری‌ها بر سر منابع، و همچنین چالش‌های جدید مانند تغییرات آب‌وهوایی، همه‌گیری‌ها و گسترش سلاح‌های هسته‌ای است.