یک ماه فرصت برای پرداخت میلیاردی مالیات خودرو
برای مالکان خودروهای مذکور که هنوز مالیات را پرداخت نکرده اند، کاربرگ وصول مالیات صادر و از طریق درگاه خدمات الکترونیک ملی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov اطلاع رسانی شده است. دات آی آر نیز از طریق پیامک به آنها اطلاع داده است.