یک و نیم میلیارد نفر در جهان ناشنوا هستند
مطالعات نشان می دهد که افراد مسن، مردان، افراد با شاخص توده بدنی بالا، افراد مبتلا به دیابت، بیماری های قلبی عروقی، افسردگی یا آلودگی صوتی محل کار بیشتر در معرض کاهش شنوایی هستند. ضرر – زیان ..