۷۴۰ کیلوگرم داروها غذایی گذشته تاریخی بلعیدن قبلی اجتناب کرده اند فروشگاهی در بجنورد مخلوط آوری شد


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند بجنورد، عصر در این زمان اشرف تمیزی رئیس گروه سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطراف کار وسط بهداشت بجنورد در اظهار داشت وگو همراه خود اصحاب رسانه اجتناب کرده اند مخلوط آوری ۷۴۰ کیلوگرم داروها غذایی گذشته تاریخی بلعیدن قبلی اجتناب کرده اند یکی اجتناب کرده اند مغازه ها خبر داد. کالاهای ضبط شده نگاه به گذشته توسط نیروهای شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیر تذکر کارشناس بهداشت در محل دفن زباله خارج اجتناب کرده اند شهر حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید معدوم می شد.

وی اظهار داشت: همراه خود ملاحظه به اهمیت سلامت گروه، نظارت مستمر بر امکانات تهیه، گلوله کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دسترس بودن داروها غذایی یکپارچه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت بیانیه مورد غیراصولی همراه خود داروها زیبایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخلفان برخورد تبدیل می شود.

رئیس واحد بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطراف کار وسط بهداشت به بدتر کردن بازرسی ها در ماه مبارک رمضان ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: نظارت بر بازدیدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگوی برداری اجتناب کرده اند داروها غذایی اجباری توسط مشاوران بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این در قالب گشت های مشترک همراه خود سایر اشخاص حقیقی بخش های مربوطه را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه ها، قنادی ها، نانوایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات عکس کدام ممکن است از یک راه یا دیگری همراه خود داروها غذایی در ارتباط هستند، به طور قابل توجهی انجام می دهند.

در پایان تمزی علاوه بر این اجتناب کرده اند افراد خواست در خریدهای روزانه شخصی به گذشته تاریخی ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذشته تاریخی انقضا را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد محصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت در دسترس بودن کننده ملاحظه کافی داشته باشند.

انتهای پیام
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید