۱۰ شب، ۱۰ ایستاده مسعود علی: در نهایت طلاق و همجنسگرایی افزایش می یابد


حجت الاسلام مسعودعلی، سخنران مذهبی شرکت کننده در مراسم عزاداری شب پنجم محرم الحرام هیئت مذهبی عین حسینی با موضوع «فاجعه چگونه مردم را دور هم جمع می کند» در محوطه مسجد و خبرنگار خبرگزاری فارس گزارش می دهد. خدا؟» گفت: یکی از مهم ترین نقشه های شیطان در دوران سردرگمی قبل از ظهور امام زمان (عج) آسیب رساندن و سست کردن پیوند محبت خدا در جامعه بود. رابطه دین و اخلاق؛ خانواده و خویشاوندان. دو پیوند خانوادگی مانند پیوند مؤمنان و پیوند مؤمن و امامش مهم است.

اگر شیطان رابطه مؤمن و امام را از بین ببرد، دین از بین می رود، زیرا دین در گرو رابطه صحیح مؤمن و امام است. بیشتر نیست، نشانه ها را می شناسد و وقت را تلف نمی کند، مهم ترین جاها را می زند. اگر سربازی در جامعه الهی تربیت شود، خانواده مهمبیشترین ما داستان های زیادی داریم که حتی جوامع اسلامی و مذهبی مسئول آخرالزمان با مشکل مواجه خواهند شد.

با توجه به داستان آخرالزمان گفتن بسیار خوب است. ق افزایش می یابد زیرا فرزندان به والدین خود احترام نمی گذارند ق آنها پدر و مادر می شوند و پدر و مادر هر دو به شأن و منزلت فرزندان خود احترام نمی گذارند ق بچه می شوند، می گوید: عمدتاً ما ق ما به حرف والدین گوش دادیم، اما به ویژه ق پسر ما کم شنیدیم اگر والدین رفتار کودک را سرکوب و نادیده بگیرند، ممکن است کودک دوران کودکی خود را مقصر بداند و چیزی نگوید، اما این فشار باعث می شود والدین ق بچه شدن

این سخنران مذهبی ادامه داد: در آخرالزمان طلاق و سقط جنین افزایش می یابد و حتی به والدین کم ارزش می شود. و در این عصر مردان خود را مانند زنان و زنان خود را مانند مردان می کنند همجنس گرا بودن اگر این داستان ها نبود، الان شاهد همین داستان بودیم.

اشاره به اینکه شیطان لشکر و لشکر دارد و در صورت شکست سربازان خود را به طور سنتی سر می برید: تشریفات علمای صهیون تصحیح آستان قدس رضوی را بخوانید. سربازان شیطان او در این کتاب تمام رگ و ریشه صهیونیسم را بررسی می کند که در قانون دهم می گوید همه خانواده های غیر یهودی باید از هم جدا شوند. صهیونیست ها مردمی را غیر از یهودیان نمی دانند.

ادامه گفتگو را در این فایل صوتی بشنوید:

پایان حرف/
این مقاله را در صفحه اول توصیه کنید