۱۰۰۰ تخت به تعداد تخت های بیمارستانی لرستان اضافه می شود – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر ، بهرام دلفان در گفت و گوی امروز چهارشنبه برو وی در گفتگو با رسانه ها درباره بیمارستان های در حال ساخت لرسان گفت: نیایش پس از ساخت بیمارستان ها ۵۱۵ تخت در خرم آباد و ۲۵۰ تخت در رازی خواهد داشت. فلات کوهستانی و ۲۵۰ تخت سلام در مجموع ۱۰۰۰ تخت بیمارستانی در استان افزایش یافته است و میانگین ظرفیت تخت در استان بالاتر از میانگین کشوری خواهد بود.

وی در خصوص بیمارستان ۵۱۵ تختخوابی نیایش خرم آباد گفت: بیمارستان ۵۱۵ تختخوابی نیایش بزرگ ترین بیمارستان استان است و واقعاً بیمارستانی یکپارچه با همه بخش ها از جمله بخش سوختگی است تا نیازهای مرکز و بیمارستان را برطرف کند. استان در حال حاضر پروژه ۴۰ درصد پیشرفت دارد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: بر اساس ماده ۵۶، ۲۷۲ میلیارد تومان برای وام اعطایی پس از سفر رئیس جمهور به استان در نظر گرفته شد که در صورت اجرایی شدن، کار پروژه تسریع می شود. دور اول کارهای مقدماتی انجام شده و قرار است پیمانکاران منصوب خاتم طی روزهای آینده نسبت به پرداخت قبوض و پیشرفت پروژه اقدام کنند.

دلفان ادامه داد: در صورت بهره برداری از بیمارستان نیایش میانگین تخت های استان بالاتر از میانگین کشوری خواهد بود، چرا که در مجموعه پردیس کمالوند، نزدیک به مجتمع آموزشی ما و نزدیک به بیمارستان آموزشی مهر قرار دارد. فضای آموزشی و درمانی ما در پردیس کمالوند مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

در مورد آن بیمارستان های مخفی فلات کوهستانی و خانه سلام گفت: بیمارستان رازی فلات کوهستانی همچنین فعال، در حال ساخت و سالم است، اما در مورد بیمارستان گهر سلام موانع متعددی وجود دارد که باید در یک ماه آینده نقش این بیمارستان را مشخص کند.