۲.۵ میلیارد دلار از وزارت دارایی عراق اختلاس شد


در رابطه با انتشار اطلاعاتی مبنی بر اختلاس ۲.۵ میلیارد دلاری از حساب های سازمان مالیاتی، یکی از اعضای کمیسیون نظافت پارلمان عراق اظهاراتی کرد و این موضوع را تایید کرد.

مطلبی درباره اختلاس ۲.۵ میلیارد دلاری از وزارت دارایی عراق اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.