25-30 گرم فیبر؟ : تغذیه


به سرعت آموختم که فیبر برای من سخت ترین هدف تغذیه ای است که هر روز به آن می رسم ، و به عنوان فردی که از بیماری سلیاک رنج می برد ، مهمتر این است که من هدف فیبر را در عنوان انتخاب کردم. آیا کسی در مورد غذاهایی که باید هر روز بخورم توصیه ای دارد؟ در حال حاضر بیشترین منبع فیبر من از ویتامین ها تامین می شود ، اما من 30 گرم بدون ویتامین می خواهم. گردو ، بادام ، زغال اخته و تمشک بیشترین منبع بعدی من است ، اما من با این رژیم غذایی به سختی حتی به 8 گرم رسیدم …

دیدگاهتان را بنویسید