۳۸ بیمار با علائم مثبت کرونا در بیمارستان های شهر قم بستری شدند – خبرگزاری مهر ایران و جهانمهدی مصری درباره آخرین وضعیت بیماری کرونا در استان قم به خبرنگار مهر گفت: در ۲۴ ساعت منتهی به ۱۵ آبان ماه، ۳۸ بیمار با علائم مثبت کرونا در بیمارستان‌های قم بستری شدند.

در این مدت ۷ بیمار جدید با علائم خاص بیماری عروق کرونر بستری شدند و گفت: شبانه روز گذشته فوتی بر اثر بیماری عروق کرونر نداشتیم، در مجموع ۹۸ بیمار مشکوک به بیماری عروق کرونر بستری هستند و وضعیت ۳ نفر انتقادی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان اینکه از مجموع ۸۶ آزمایش ۳ مورد مثبت بوده است، اضافه کرد: تاکنون یک میلیون و ۹۴۵ هزار و ۴۳۱ دوز واکسن کرونا در استان قم تزریق شده است.