900-1200 کالری ناسالم؟ : تغذیه


بنابراین من حدود 20 پوند سفر می کنم. من 600 پوندم را تماشا می کنم زندگی با این خجالت باید بالا برود اما …

چرا یک فرد 600 پوندی می تواند کالری دریافتی خود را به 900-1200 کالری کاهش دهد در حالی که یک زن 150 پوندی سعی می کند تا 130 پوند کاهش یابد ، من به من می گویند 1200 کالری بسیار کم است؟ فقط کنجکاوی در علم پشت آن. احساس می کنم 600 کیلوگرم می توانند کالری بیشتری بخورند و وزن خود را کاهش دهند و افرادی مانند من می توانند بیشتر غذا بخورند بدون این که متابولیسم من به خطر بیفتد. من بهترین نتایج را برای کاهش وزن در رژیم 1200 کالری در روز می بینم و احساس خوب باعث می شود کمی گیج شوم.

دیدگاهتان را بنویسید