Minestrone Sup – JSHealth


این سوپ بسیار مغذی و خوشمزه مینسترون یک کلاسیک زمستانی است. ما میزان سبزیجات را افزایش داده و از پاستای پالس (ساخته شده از حبوبات) برای افزایش میزان پروتئین استفاده کرده ایم. وعده های بزرگ تهیه کنید و چند روز از آن لذت ببرید یا بعداً در قسمت هایی منجمد کنید! غذای راحت در بهترین حالت.

سرو 4

دیدگاهتان را بنویسید