آیا مرغ و برنج در Chipotle سالم هستند؟ : تغذیه


اگر درست سفارش دهید چیپوتل تمام غذاست. و سطح سدیم خوب است مگر اینکه فشار خون بالا داشته باشید.

اگر در مک دونالد گوشت گاو دریافت می کنید ، مطمئناً گوشت پستانداران را می خورید که برای سرطان رکتوم سرطان درجه 2 است ، اگر این برای شما مهم است. و به ویژه گوشت قرمز سالم نیست. مرغ سالم تر از این است اما مک دونالد مرغ آنها را سرخ می کند ، درست است؟ چربی های اشباع به احتمال زیاد بیشتر هستند و چربی های اشباع کلسترول LDL سرم را افزایش می دهند

چیپوتل کاملاً سالم است

دیدگاهتان را بنویسید