بر اساس ارزش غذایی ، چرا کسی شیر کامل را به جای شیر بدون لاکتوز انتخاب می کند؟ : تغذیه


تفاوت واضحی بین شیر نیمه چرب یا شیر بدون چربی در مقایسه با شیر کامل وجود دارد. ارزش غذایی زیادی کاهش می یابد یا حتی نصف می شود. مردم معمولاً نگران مصرف چربی یا کربوهیدرات (به شکل قند) هستند اما پروتئین و مواد مغذی که معمولاً “مطلوب” هستند تا آنجا که من می دانم نصف هستند.

با این حال ، به نظر می رسد که شیر بدون لاکتوز فقط حاوی چربی و قند است در حالی که پروتئین خود را حفظ می کند.

بنابراین مهم نیست که فرد به لاکتوز حساسیت ندارد یا نه و ارزش تغذیه ای را می بیند ، چرا کسی به جای شیر بدون لاکتوز شیر کامل را انتخاب می کند؟

دیدگاهتان را بنویسید