آیا به دنبال اطلاعات کامل در مورد گلوکز مشتق شده از ذرت و سایر موارد هستید؟ : تغذیه


به تازگی چندین مورد عدم تحمل غذایی تشخیص داده شده است که یکی از آنها شربت ذرت و ذرت بود. به نظر می رسد بسیاری از (بسیاری!) غذاهای فروخته شده دارای برخی مواد تشکیل دهنده از ذرت هستند. سازماندهی اطلاعات بسیار دشوار است.

آیا کسی در موقعیت مشابه می تواند کمک کند؟ متشکرم.

دیدگاهتان را بنویسید