ایده های غذایی با پروتئین بالا و پروتئین بالا: تغذیه


سلام ، من تقریبا 1600-1400 کالری در روز کم دارم تقریباً هر روز که به 1400 نزدیک می شوم

من و بدون گلوتن و بدون شیر به دلایل عدم تحمل.

ایده خوردن سبزیجات با پروتئین بالا پروتئین بالا برای حداقل 3-4 روز در یخچال ذخیره می شود. سالاد تازه خیلی سریع می شود

دیدگاهتان را بنویسید