جستجوی دانش در مورد عدم تحمل کربوهیدرات / مقاومت به انسولین پس از رژیم طولانی مدت کم کربوهیدرات. : تغذیه


در مورد سازگاری با چربی و نحوه حساسیت و عدم تحمل کربوهیدرات ها از کمبود طولانی مدت کربوهیدرات و در نتیجه افزایش مقاومت به انسولین مطالعه کرده اید. من با همه اصطلاحات جدید کاملاً جدید هستم ، بنابراین به دنبال اطلاعات / افکار در این مورد هستم. همه اطلاعات در مورد استرس هورمونی و سلامت باروری به دلیل رژیم کم کربوهیدرات بسیار خوش آمدید.

دیدگاهتان را بنویسید