دانشجویان زبان فارسی دانشگاه های لبنان امروز دو برابر دانشجویان سال گذشته هستندکد خبر: ۹۷۰۵۷۱

عباس خامه یار در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری دانشجو:
فعالیت در هر منطقه ای باید به گونه ای باشد که حساسیت دیگران را برنیانگیزد، کار فرهنگی کاری است که نیازمند مخاطب شناسی است.
بحث گسترش زبان فارسی امروز اهمیت بالایی دارد چون ما رقبای قدری مثل ترکیه، کره، چین و ژاپن در جهان داریم که در عرصه زبان، فرهنگ و تمدن و ارزش های فرهنگی سعی می کنند تا در قالب گسترش زبان خود پیشروی کنند.

این رقبا برای زبان آموزان خود بازار کار نیز فراهم می کنند. اتفاقی که ما به دلیل تحریم ها و دشمنی هایی که علیه ماست از آن بی بهره ایم اما با وجود این به دلیل جایگاه تمدن و فرهنگ ایران زمین می درخشیم و امروز شاهد آن هستیم که جهش آموزش زبان فارسی در لبنان پیشرفت قابل توجهی داشته است.
دانشجویان زبان فارسی دانشگاه های لبنان امروز دو برابر دانشجویان سال گذشته است و عمده دلیل آن نگاه تمدنی و فرهنگی است که در میان مردم لبنان به جایگاه تمدن ایران وجود دارد.