سالاد رژیمی – دکتر مجید کلاهدوزان


چرم

مهر ، ۱۳۹۹

یوگای خنده

مهر ، ۱۳۹۹

خبر خوب خبر خوب
کلاس سالاد رژیمی
سهشنبه99/7/8
ساعت 10 تا 12
مستقیماً با حضور خانم دشتبان برگزار می شود.
شهریه کلاس 50000تومان.
جهت ثبت نام با شماره وی 36276771تلفن
یا به میزان 09160358760 ارسال پیام در واتساپ.

دیدگاهتان را بنویسید