سلامتی یا هیاهو؟ : تغذیه


این نوشیدنی وجود دارد که اخیراً در یک فروشگاه محلی به نام Fit Soda ظاهر شد ، ادعا می کند که دارای لیست طولانی از مزایا است ، اما من شک ندارم که آیا هنگام خرید این محصول تبلیغات یا عادت خرید می کنید؟ میتوانید اینجا پیدایش کنید.

اکنون من این را یک مزیت سلامتی دیوانه وار نمی دانم ، اما می خواهم بدانم که آیا واقعاً ارزش افزودن این نوشیدنی را دارد یا به جای محصولی مانند Propel. هرکسی که Propel می نوشد قطعاً می داند که طعم آن می تواند طاقت فرسا باشد.

من نمی خواهم برای فروش یک سلتزر طعم دار فاقد حق بیمه باشم ، به همین دلیل می پرسم که آیا این فواید سلامتی به تنهایی و در مقایسه با Propel دارای مزایای قابل توجهی برای سلامتی است.

اطلاعات تغذیه ای که روی قوطی نشان داده شده است: https://i.imgur.com/dyIkzot.jpg

دیدگاهتان را بنویسید