غذاهای گیاهی غیر انسانی معادل استیک: تغذیه


در اینجا به دنبال طعم و مزه نیستید ، بلکه معادل تغذیه استیک تنها از گیاهان استفاده می کند ، و هیچ چیز دست ساز نیست.

من پرسیدم چون می خواستم بدانم که چگونه انرژی کمتری برای غذا خوردن دارم. این قانونی است که در آن بیشتر انرژی خود را برای افزایش زنجیره غذایی از دست می دهید.

دیدگاهتان را بنویسید