غذای نهایی که به کاهش التهاب + بهبود گردش خون کمک می کند چیست؟ : تغذیه


سلام به همگی! برخی از بهترین غذاها را برای کمک به مبارزه با التهاب و کمک به گردش خون پیدا کنید. من در حال حاضر با عفونت ویروسی روبرو هستم که چندین قسمت بدنم (بازوها ، شکم و پشت) را سوزانده است. پدرم نیز تحت عمل جراحی تعویض مفصل ران قرار گرفت ، بنابراین فکر کرد که هر دو از رژیم ضد التهابی پیروی می کنیم تا به ما کمک کند هر دو با التهاب و گردش خون رهایی یابیم. می خواهید به برخی غذاها برای کمک به این امر و همچنین کمک به گردش خون گوش دهید. هر دوی ما میوه دوست داریم! از همه ممنونم

دیدگاهتان را بنویسید