لوبیا را به “مرغ ، برنج ، کلم بروکلی” کلاسیک اضافه کنید: تغذیه


مرغ ، برنج ، کلم بروکلی غذایی است که بعداً برای افراد به منظور افزودن ماهیچه به آنها اشاره می شود. آنها به عنوان فرآوری شده آسان و ارزان در نظر گرفته می شوند. من دوست دارم لوبیا سیاه (یا مقدار زیادی لوبیا) اضافه کنم اگر بخواهید آن را نصب کنید ، راهی آسان و ارزان برای افزایش آن است. آیا دلیلی وجود دارد که باعث بهبود نشود یا نباید مرتباً مصرف شود؟

دیدگاهتان را بنویسید