موتور چاپ پول به شدت فعال است/ خطر جدی انتظارات تورمی در ماه‌های آینده/ رشد بی‌سابقه پایه پولی در سال 1400 اقتصاد ایران را گرفتار می‌کندبالسینی: موتور چاپ پول به شدت فعال است/ خطر جدی انتظارات تورمی در ماه‌های آینده/ رشد بی‌سابقه پایه پولی در سال 1400 اقتصاد ایران را گرفتار می‌کند

دیدگاهتان را بنویسید