چرا آب صفر را توصیه می کنید؟من در یک خوابگاه زندگی می کنم و هر بار خرید آب برایم مشکل است چرا روزانه Zero wator را توصیه می کنید؟

ارسال شده توسط / u / دافعه-متوسط-729
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید