چرا گفته می شود ویتامین D را با ویتامین K مصرف کنید؟ : تغذیه


ویتامین D کلسیم موجود در خون را تنظیم می کند و کمبود کلسیم باعث می شود بدن از استخوان ها خارج شود که در صورت کمبود رژیم غذایی منبع خوبی از کلسیم است.

ویتامین K به بدن کمک می کند کلسیم را به استخوان ها تقسیم کند و کلسیفیکاسیون را در بافت های نرم کاهش می دهد.

کلسیم ، ویتامین D و vit K به این معنا با هم کار می کنند ، بنابراین مردم دوست دارند آن را همراه خود داشته باشند.

دیدگاهتان را بنویسید