کدام ماهی حاوی کمترین میزان جیوه است که می توانم هر روز بخورم؟ : تغذیه


من ماهی دوست دارم. آنها منبع پروتئین مورد علاقه من هستند!
کاش من هم می توانستم هر روز ماهی بخورم. من می دانستم که اگر بخواهم ممکن است مسمومیت با جیوه داشته باشم و البته من آن را نمی خواهم.

ماهی مورد علاقه من ماهی قزل آلا است. ماهی قزل آلا سوکی نیست ، معمولی است. ایک چه اقیانوس صادقانه ای من قبلا تیلاپیا می خوردم و اشکالی ندارد.

من شنیدم که ساردین برای شما عالی است ، بنابراین قصد دارم آنها را امتحان کنم. من نسخه کنسرو بدون روغن را امتحان می کنم. فرض می کنم سر آنها در قوطی ها برداشته شده است. امیدوارم باشند.

آیا پیشنهادی در مورد ماهی هایی که دارای جیوه کمی هستند و به طور کلی برای بدن بسیار مفید است ، دارید؟

همچنین ، آیا می توانید ماهی هایی را که دوست دارید و چرا؟ من فقط میخواهم بدانم.

دیدگاهتان را بنویسید